RO EN RU
JLC Agro-Maiac

CONTACTE

     În anul 2004 compania «JLC Group» a stabilit o nouă direcţie în cadrul activităţii sale prin fondarea societăţii agricole «JLC Agro-Maiac».
     Gospodăria agricolă «JLC Agro-Maiac» este situată în partea de nord a Republicii Moldova, în satul Rujniţa, raionul Ocniţa. Principalele domenii de activitate ale întreprinderii «JLC Agro-Maiac» sunt:
- cultivarea de cereale, boboase, culturi tehnice şi furajere;
- creşterea de vite cornute mari ;
- producerea laptelui.
     În prezent gospodăria agricolă «JLC Agro-Maiac» prelucrează mai mult de 2000 de hectare de teren, 300 dintre care se află în posesia companiei «JLC Group». Întreprinderea are propriul parc de maşini agricole, cu 16 tractoare şi 6 combine agricole. Creştere constantă a suprafeţei cultivabile necesită un număr mai mare de mașini agricole. Astfel în fiecare an se procură mijloace de transport noi. Pentru anul 2012 se preconizează achiziţionarea a încă 6 unităţi de maşini agricole.
     Ferma de vite cornute mari a întreprinderii «JLC Agro-Maiac» are 400 de capete de bovine, dintre care 200 sunt vaci de lapte. Cantitatea medie de lapte ce poate fi obținută zilnic din partea unei vaci hrănită cu furaj este de 17 kg.
     Ferma de lapte este formată din 12 încăperi pentru întreţinerea animalelor: trei țarcuri pentru şeptelul de lapte de 640 capete, secţia de muls cu automatizarea proceselor de producere prin intermediul porţilor de sortare computerizate, țarcul pentru vitele ce nu dau lapte, secţia de primire a naşterilor, ţarcul pentru întreţinerea până la 2 luni a viţeilor nou-născuţi, ţarcul pentru viţei de 2 - 14 luni şi 4 țarcuri pentru întreţinerea vacilor de 14 luni pînă la momentul cînd dau naștere vițeilor. În prezent se efectuează lucrări de reconstrucţie a tuturor încăperilor fermei de lapte, după finisarea cărora vor putea fi întreținute 1660 capete de bovine.
     La finele lucrărilor de reconstrucţie se preconizează construirea unui complex pentru producerea de biogaz şi bio-îngrăşăminte din resturile de băligar, cu un randament de 60 tone/zi. Complexul va avea o capacitate de 160 kW de energie electrică, care va fi folosită pentru a acoperi consumul propriu, şi 180 kW de energie termică, din care o parte va fi utilizată pentru necesităţile tehnologice şi încălzirea clădirilor administrative. Se preconizează ca o parte din energia electrică să fie furnizată în reţelele electrice paralele, iar energia termică să fie folosită pentru încălzirea complexului de sere destinate creșterii de legume şi flori.
Feedback:


Name
E-mail
Phone
Question
 
© 1991-2021 JLC group