RO EN RU
Logos-Grup

CONTACTE

     Compania «Logos-Grup» SRL a fost creată la 23 septembrie 1999. În prezent compania oferă spații în arendă, prestează servicii de păstrare la rece (a diverselor poduse), precum și desfășoară o activitate investițională.
      «Logos-Grup» SRL ocupă un teren cu suprafața de 5,6 ha. Aici sunt situate ateliere de producere și spații de depozitare cu o suprafață totală de 12 000 m.p., care se oferă în arendă. Încăperile sunt conectate la rețeaua de alimentare cu apă și eneregie electrică, precum și la conducta de gaze naturale.
      Arenda pentru 1 m.p. de spațiu constituie 36-40 lei.
      Compania «Logos-Grup» mai dispune de un frigider cu temperatură joasă și cu o suprafață totală de 1650 m.p., care face posibilă acordarea serviciilor de păstrare la rece a diverselor produse. Întreprinderea «Logos-Grup» de asemenea deține 11 camere de refrigerare separate, ce funcționează în regimul solicitat de client, și camere pentru păstrarea produselor reci. La solicitarea clientului compania mai oferă servicii de încărcare/descărcare a mărfurilor.
      Tarifele pentru păstrarea 1 tone de producție rece timp de 1 lună, inclusiv TVA, constituie:
pînă la 5 t 685 lei
de la 5 - 10 t 485 lei
de la 10 – 50 t 385 lei
de la 50 – 100 t 320 lei
peste 100 t 290 lei
      În prezent pe teritoriul SRL «Logos-Grup» își desfășoară activitatea întreprinderi ce produc materiale pentru împachetare; produse din soie, spreduri și margarină; piese din metal; mobilă și o serie de alte produse și articole. «Logos-Grup» SRL posedă încăperi pentru depozitare cu o suprafață totală de la 30 pînă la 1000 m.p.
      La data de 1 februarie 2012 compania poseda spații de depozitare libere cu suprafața totală de 850 m.p. Spațiul liber în cadrul camerelor de refrigerare constituie 500 m.p.
      La moment întreprinderea «Logos-Grup» SRL are un personal de 65 angajați.
      Compania «Logos-Grup» invită spre colaborare companiile interesate. Informații suplimentare cu privire la spațiile ce se oferă în arendă, precum și răspunsul la alte întrebări le veți putea afla la numerele noastre de contact:
Tel: 63-60-95, 55-13-82
Fax: 55-33-65
Feedback:


Name
E-mail
Phone
Question
 
© 1991-2021 JLC group